AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Καθαρίστρια

Πολυκλινική Υγεία: Ζητείται Καθαρίστρια – Λεμεσός

Θέση Εργασίας: Καθαρίστρια
Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Απόφοιτος Λυκείου.
2. Πιστοποιητικό υγείας από τις ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
3. Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση είναι πλεονέκτημα.
4. Πρόσφατο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.
5. Πολύ καλή γλώσσα της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας στον γραπτό και προφορικό λόγο.
Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στο careers@ygiapolyclinic.com, αναφέροντας στο Θέμα (Subject) τον κωδικό εργοδότησης CLN01/2020.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήσετε με τo Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ στο Τηλ. 25884758 ή 25884941.