AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Πολυκλινική Υγεία: Θέσεις Εργασίας

Πολυκλινική Υγεία: Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός

Νοσηλευτές Θαλάμων και Χειρουργείων
Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Αναγνωρισμένο πτυχίο Πανεπιστημίου στη Νοσηλευτική.
2. Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
3. Κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος και εγγεγραμμένος νοσηλευτής στο Σύνδεσμο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου.
4. Πρόσφατο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.
5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας στον γραπτό και προφορικό λόγο.
Παρέχεται ελκυστικό πακέτο αμοιβής αναλόγως προσόντων.
Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στο careers@ygiapolyclinic.com αναφέροντας στο Θέμα (Subject) τον κωδικό εργοδότησης NRS01/2020 (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ) ΚΑΙ ΝRS02/2020 (ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ).
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήσετε με τo Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ στο Τηλ. 25884758 ή 25884941.