AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας/ Τηλεφωνήτρια (Ωράριο: 09:00 με 13:00)

Ζητείται Γραμματέας/ Τηλεφωνήτρια (Ωράριο: 09:00 με 13:00) – Λεμεσός

Ζητείται γραμματέας – τηλεφωνήτρια για μερική απασχόληση (Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 με 13:00) σε ιατρείο με γνώσεις αγγλικών ελληνικών και η/υ.
Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Αποστολή βιογραφικών στο moisiadouz@hotmail.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” έως τις 10 Αυγούστου 2020.