AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης: Κενή Θέση

ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης: Θέση εργασίας – Λευκωσία

Κενή Θέση Λειτουργού Επικοινωνίας

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης ζητά να προσλάβει Λειτουργό Επικοινωνίας, με συμβόλαιο καθορισμένης διάρκειας, με ημερομηνία λήξης 31 Δεκεμβρίου 2020, με δικαίωμα ανανέωσης για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31/08/2020.

Σχετικές Πληροφορίες
Βασικό Σχέδιο Υπηρεσίας Λειτουργού Επικοινωνίας
Διαδικασία Πρόσληψης Λειτουργού Επικοινωνίας
Αποδεκτά Τεκμήρια Γνώσης Γλωσσών

Ηλεκτρονική Αίτηση
Ηλεκτρονική Αίτηση

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA