AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Stelpo Ltd: Θέση Εργασίας

Stelpo Ltd: Θέση Εργασίας – Λάρνακα

Η εταιρεία STELPO LTD ενδιαφέρεται να προσλάβει  άτομο στη θέση

Ανάπτυξη Εξωτερικών πωλήσεων

Καθήκοντα:

 • Ανάπτυξη πωλήσεων και επίτευξη στόχων
 • Παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων σε υφιστάμενους και νέους πελάτες σε Παγκύπρια βάση
 • Διαχείριση Υφιστάμενων πελατών σε καθημερινή βάση
 • Συνεργασία με το τμήμα Marketing & πωλήσεων
 • Λήψη παραγγελιών και εισπράξεων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Απόφοιτος Τριτοβάθμιας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • Εμπειρία στον τομέα των εξωτερικών πωλήσεων
 • Ικανότητα διαπραγμάτευσης
 • Οργάνωση και διαχείριση  των αναγκών των πελατών
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Υπευθυνότητα και συνεργασία

Προσφέρουμε:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Εκπαίδευση για τη φύση των προϊόντων
 • Εταιρικό αυτοκίνητο και τηλέφωνο
 • Ελκυστικό πακέτων απολαβών και bonus
 • Ετήσια Άδεια
 • 5νθημερη εργασία

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: 13/8/2020

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: info@stelpoplast.com.cy