AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός

Elincou Diagnostics Ltd: Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός – Λευκωσία

Η Elincou Diagnostics Ltd είναι μια καθιερωμένη εταιρεία με έδρα την Λευκωσία και δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας και διάθεσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από το 1999 στα διάφορα Κλινικά Εργαστήρια και Νοσοκομεία ανά το Παγκύπριο.

Λόγω της συνεχούς ανάπτυξης της, η εταιρεία αναζητεί δυναμικά άτομα για την πλήρωση και ενίσχυση της ομάδας της. Ο γρήγορος ρυθμός της αγοράς σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό και τις αλλαγές στον τομέα της Υγείας και της Τεχνολογίας, καθιστούν την θέση μια συναρπαστική ευκαιρία καριέρας.

Μηχανολόγος Μηχανικός (Mechanical Engineer)

Περιγραφή Θέσης:

Το άτομο θα είναι υπεύθυνο για την σωστή εγκατάσταση, συντήρηση και επιδιόρθωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού είτε στις  εγκαταστάσεις της εταιρείας είτε στον χώρο των πελατών της εταιρείας ούτως ώστε να επιτευχθεί η παροχή της καλύτερης δυνατής τεχνικής υποστήριξης, η μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη και η αύξηση της αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και επιτυχίας της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, το άτομο που θα προσληφθεί θα:

 • Κατανοεί και ακολουθεί το σχέδιο/εγχειρίδιο χρήσης/service manual  των μηχανημάτων.
 • Εγκαθιστά νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και επιβεβαιώνει την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού.
 • Εκπαιδεύει τους πελάτες στο χειρισμό των διαφόρων ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων που διαθέτει η εταιρεία.
 • Ελέγχει, επιδιορθώνει και συντηρεί τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  στα διάφορα κλινικά εργαστήρια όπως καθορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία.
 • Επικοινωνεί με τους προμηθευτές των μηχανημάτων που αντιπροσωπεύει η εταιρεία.
 • Διασφαλίζει ότι ενημερώνονται τα ιστορικά των μηχανημάτων και οι λίστες των πελατών στο λογισμικό της εταιρείας.
 • Συμβουλεύει τους πελάτες για κάλυψη των αναγκών τους σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
 • Βοηθά στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες με τον εξοπλισμό που τους παρέχει η εταιρεία
 • Βοηθά στην ετοιμασία των προσφορών εξασφαλίζοντας ότι τα μηχανήματα τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται.
 • Διασφαλίζει την άψογη εξυπηρέτηση των πελατών της Elincou Diagnostics Ltd

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ιατρικών Μηχανημάτων ή πτυχίο στην Βιοϊατρική Μηχανική ή άλλο συναφή κλάδο
 • Μεταπτυχιακό σε σχετικό αντικείμενο ή σε άλλο κλάδο (π.χ. Διοίκηση) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • 2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλές γνώσεις Η/Υ
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πολύ καλές αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Πολύ καλές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση
 • Ανάληψη πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας
 • Ομαδικότητα
 • Κατοχή άδειας οδήγησης κατηγορίας Β (manual)
 • Να μπορεί να ταξιδεύει εκτός Κύπρου

Προσφέρεται πολύ ικανοποιητικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων αναλόγως προσόντων και πείρας.

Aποστολή βιογραφικών σημειωμάτων μέχρι 28/08/2020, στο hr@elincou.com.cy, σημειώνοντας στο θέμα ‘‘Μηχανολόγος Μηχανικός (Mechanical Engineer) – anergosjobs.com’’.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA