AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητούνται Ηλεκτρολόγοι και Βοηθοί Ηλεκτρολόγοι

NK Electrical Ltd: Ζητούνται Ηλεκτρολόγοι και Βοηθοί Ηλεκτρολόγοι – Λευκωσία

Η ΝΚ ELECTRICAL LTD προσλαμβάνει Ηλεκτρολόγους και Βοηθούς Ηλεκτρολόγους για ηλεκτρολογικές και τηλεφωνικές εγκαταστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν άμεση γνώση του αντικειμένου της Ηλεκτρολογίας και να γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες της 17η έκδοσης.

Email Address: info@nk-electrical.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA