AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος για την οργάνωση και τη διαχείριση διαφημιστικών καμπανιών Κυπριακού Οργανισμού

Ζητείται Υπεύθυνος για την οργάνωση και τη διαχείριση διαφημιστικών καμπανιών Κυπριακού Οργανισμού (Η Θέση χρειάζεται Καλή επικοινωνία και άπταιστα ελληνικά) – Λεμεσός

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ

Επίβλεψη και λειτουργία διαφημιστικών καμπανιών σε Λεμεσό.

Κυπριακός Οργανισμός επιδιώκει να συνεργαστεί με τρία νέα – φρέσκα άτομα για τη θέση πιο πάνω Θέση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Υπεύθυνος για την οργάνωση και τη διαχείριση των διαφημιστικών καμπανιών του Οργανισμού, αφού προηγηθεί μια πλήρη και οργανωμένη εκπαίδευση.

Στόχος η άμεση κερδοφορία τόσο των ατόμων όσο και του ίδιου του Οργανισμού.

Η Θέση χρειάζεται Καλή επικοινωνία και άπταιστα ελληνικά.

Εργατικό άτομο με καλές οργανωτικές δεξιότητες.

Αριθμητική και αναλυτική ικανότητα σκέψης και προσανατολισμός στην επιτυχία.

Προσαρμοστικότητα και αποτελεσματικότητα, πρωτοβουλία.

Ένα ελκυστικό πακέτο αμοιβών θα προσφερθεί στον κάθε κατάλληλο υποψήφιο ανεξαρτήτως προσόντων.

Όλες οι αιτήσεις που συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα θα εξετάζονται εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Πάντα σεβόμενοι τα προσωπικά σας δεδομένα.

Υποβολή αιτήσεων μέσω email στο COUNTRYCOORDINATOR.cy@gmail.com