AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Φαρμακευτικός Επισκέπτης

Medeals Ltd: Ζητείται Φαρμακευτικός Επισκέπτης – Λεμεσός

Η Medeals Ltd επιθυμεί να προσλάβει Φαρμακευτικό Επισκέπτη για παγκύπρια κάλυψη με έδρα τη Λεμεσό.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος κλάδου Φαρμακευτικής, Μικροβιολογίας, Βιολογίας, Χημείας, Ιατρικών Επισκεπτών, άλλου συναφή κλάδου ή να είναι εγγεγραμμένος στον Σύνδεσμο Ιατρικών Επισκεπτών Κύπρου.
 • Οργάνωση και μεθοδικότητα
 • Επικοινωνία και διαπραγματευτική ικανότητα
 • Ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλίας
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άδεια οδήγησης.
 • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Καθήκοντα:

 • Επικοινωνία και ενημέρωση φαρμακοποιών
 • Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου
 • Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς και του ανταγωνισμού
 • Θα διατηρεί συνεχώς ενημερωμένη γνώση και άποψη για τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα που δραστηριοποιείται.

Προσφέρονται

 • Ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων αναλόγως προσόντων
 • 13ος μισθός
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας που ευνοεί την ανάπτυξη πρωτοβουλίας και παρέχει ευκαιρία για προσωπική εξέλιξη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 14/08/2020 στο email: medeals@cytanet.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικότητας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA