AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Προσωπικός Βοηθός

LifePartners Insurance Agents & Advisors Ltd: Ζητείται Προσωπικός Βοηθός – Λεμεσός

Εκ μέρους του πελάτη μας, μεγάλης βιομηχανικής εταιρείας, ζητούμε για μόνιμη απασχόληση άτομο για τη θέση του/ης Προσωπικού/ης Βοηθού.

Τα κύρια καθήκοντα του υποψηφίου θα περιλαμβάνουν:

 • Να λειτουργεί ως πρώτο σημείο επαφής: να αναλαμβάνει την αλληλογραφία και τις τηλεφωνικές κλήσεις
 • Την διαχείριση του ημερολογίου και οργάνωση συναντήσεων και ραντεβού.
 • Τις διοργανώσεις συνεδριάσεων.
 • Να πληκτρολογεί, συντάσσει και προετοιμάζει αναφορές, παρουσιάσεις και αλληλογραφίες.
 • Την διαχείριση βάσεων δεδομένων και συστημάτων αρχειοθέτησης.
 • Την διαχείριση του προγράμματος της διεύθυνσης.

Ο/η υποψήφιος/α πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Ευχάριστος χαρακτήρας.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής (γραπτή και προφορική).
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).
 • Καλές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα πολλαπλών εργασιών
 • Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Η προηγούμενη εμπειρία θα θεωρείται πλεονέκτημα
 • Το πτυχίο ή μεταπτυχιακό πανεπιστημίου θα θεωρείται πλεονέκτημα.
 • Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, εμπιστευτικότητας και διαπροσωπικών δεξιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ όπως μας στείλουν το βιογραφικό τους μαζί με μία σύντομη συνοδευτική επιστολή μέσω email στη διεύθυνση: info@lifepartners.com.cy   με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA