AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Η δικηγορική εταιρεία ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε. στη Λεμεσό, ενδιαφέρεταινα προσλάβει Γραμματέα για άμεση απασχόληση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Άριστη γραπτή και προφορική γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Πολύ καλή γνώση και ικανότητα χρήσης ηλεκρονικών υπολογιστών
  • Πτυχίο Γραμματειακών Σπουδών ή/και προηγούμενη απασχόληση σαν γραμματέας θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.
  • Ομαδικό πνεύμα, ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, επαγγελματισμός

Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@chconstandinou.com   με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

έχρι τις 31/07/2020

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εχεμύθειας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA