AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κυπριακός Οργανισμός _  Ζητείται άτομο με γνώση της ελληνικής γλώσσας τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό λόγο

Κυπριακός Οργανισμός _  Ζητείται άτομο με γνώση της ελληνικής γλώσσας τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό λόγο – Λεμεσός

Αναζητούμε άτομο με πάθος και ενθουσιασμό για το χώρο των πωλήσεων!
Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος ενός δυναμικά αναπτυσσόμενου Κυπριακού οργανισμού, απόστειλε το βιογραφικό σου σημείωμα  για ένα άμεσο ξεκίνημα με τις πιο ανταγωνιστικές αμοιβές, ένα καθημερινό ευέλικτο ωράριο και προαιρετικά εκπαιδευτικά ταξίδια σε χώρες του εξωτερικού.

  • Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση της ελληνικής γλώσσας τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό λόγο
  • Ηλικία άνω των 18 ετών
  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Ελεύθερο Καθημερινό πρόγραμμα
  • Εύκολα εκπαιδεύσιμος χαρακτήρας
  • Ευχέρεια Λόγου

Αποστολή αίτησης: organisation.head.admin1@gmail.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

(AD-RR-26/100)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA