Το Άρωμα Βανίλιας επιθυμεί να προσλάβει γραμματέα για μερική απασχόληση με προοπτική για πλήρη απασχόληση.

Περιγραφή Καθηκόντων 

 • Διαχείριση γραφείου/ τηλεφωνημάτων
 • Τηλεφωνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών
 • Επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές και προσωπικό
 • Άλλες γραμματειακές ανάγκες που μπορεί να προκύψουν

Απαραίτητα προσόντα:

 • Γραμματειακές γνώσεις και διαχείριση γραφείου
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (word, excel)
 • Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης, επικοινωνίας και συνεργασίας με τους πελάτες.
 • Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, δυναμικός χαρακτήρας, φιλοδοξία και εργατικότητα
 • Δίπλωμα οδήγησης

Ωράριο εργασίας:

Βάρδιες 8 π.μ. -4:30 μ.μ

12:30 μ.μ. – 9 μ.μ

Δευτέρα – Κυριακή

Σύντομο βιογραφικό σας να αποστέλλεται:

 • info@aromavanilias.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”
 • Τα βιογραφικά να αποστέλλονται στην Ελληνική ή και Αγγλική γλώσσα.
 • Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πληρούν τα προσόντα υποψηφίου
 • Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια