AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διαχειριστής Γραφείου

EMPHASIS Research Centre: Ζητείται Διαχειριστής Γραφείου – Λευκωσία

Πανεπιστήμιο Κύπρου
EMPHASIS Research Centre
Πολυτεχνική Σχολή
Ανοιχτή θέση εργασίας Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου (Διαχειριστής Γραφείου)
Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου (Διαχειριστής Γραφείου)
Αρ. Θέσεων: Μία (1)
Κατηγορία: Συμβόλαιο για 1 έτος με δυνατότητα ανανέωσης
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το ερευνητικό κέντρο EMPHASIS (www.emphasis.ucy.ac.cy) είναι ένα νέο ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι ιδιαίτερα διεπιστημονικό και οι δραστηριότητες του επικεντρώνονται στις τεχνολογίες-κλειδιά (ηλεκτρονική, μικροκυματκή τεχνολογία, φωτονική και αισθητήρες). Τα μέλη του EMPHASIS προέρχονται από διάφορα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών.
Το ερευνητικό κέντρο EMPHASIS προκηρύσσει μια (1) θέση μερικής απασχόλησης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου (Διαχειριστής Γραφείου) για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Καλή γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.
  • Πτυχίο ή Ανώτερο Δίπλωμα σε Γραμματειακές Σπουδές ή συναφές.
  • Ισχυρές δεξιότητες πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
  • Ικανότητα ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων, οργάνωσης, και ικανότητα διεκπεραίωσης ταυτόχρονα πολλαπλών δραστηριοτήτων, διατηρώντας παράλληλα την τήρηση των προθεσμιών.
  • Προηγούμενη διοικητική ή λογιστική εμπειρία θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Ενδεικτικές εργασίες:
• Ενέργειες προβολής του Κέντρου, όπως:
o Ενημερωτικά δελτία.
o Ανάπτυξη υλικού για ενημέρωση των ιστοσελίδων και των κοινωνικών μέσων του κέντρου.
o Διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων και εκδηλώσεων (π.χ. Βραδιά Ερευνητών).
• Υποστήριξη έρευνας
o Διοικητική υποστήριξη ερευνητικών έργων.
o Διοικητική υποστήριξη για υποβολή ερευνητικών προτάσεων.
• Επικοινωνία με την κεντρική Πανεπιστημιακή Διοίκηση και τη Πολυτεχνική Σχολή
• Παροχή υψηλού επιπέδου διοικητικής υποστήριξης στον Διευθυντή και σε ακαδημαϊκούς συναδέλφους, όπως:
o Οργάνωση συνεδριάσεων (συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών ρυθμίσεων, σύνταξη διατάξεων και πρακτικών)

ΌΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται στα €580,21 και θα αφορούν μερική απασχόληση (70 ώρες/μήνα). Από το πιο πάνω ποσό θα αφαιρούνται εισφορές εργοδοτούμενου στα διάφορα ταμεία του κράτους. Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για ένα (1) χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα έγγραφα, μέχρι τις 24 Ιουλίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση iezekiel@ucy.ac.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

  1. Δήλωση ενδιαφέροντος (μισή σελίδα στα αγγλικά και μισή σελίδα στα ελληνικά) σχετικά με την καταλληλότητα του αιτητή για τη θέση.
  2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Καθηγητή Σταύρο Ιεζεκιήλ (Τηλ: + 357-22892190, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: iezekiel@ucy.ac.cyμε τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA