AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Έγκωμης: Θέσεις Εργασίας

Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Έγκωμης: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Το Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Έγκωμης δέχεται αιτήσεις για τις πιο κάτω θέσεις εργασίας:

1. Συντονιστής/στρια Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών

Ωράριο εργασίας: 10.30-18.00
Μισθός: 1100 ευρώ

2. Υπεύθυνος/η Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών

Ωράριο εργασίας: 12.30-18.00
Μισθός: 800 ευρώ

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Απαιτούμενη πείρα για τη θέση Συντονιστή 1 έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μαζί με αντίγραφα απολυτηρίου Λυκείου, Πτυχίου και Βιογραφικού Σημειώματος στο
email: zoearg1@gmail.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”
μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 22453886.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA