AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Καλοκαιρινό Άνοιγμα Θέσεων – Οργανισμός – Full Time/Part Time/Περιστασιακή Αναλόγως του Υποψηφίου

Καλοκαιρινό Άνοιγμα Θέσεων – Οργανισμός – Full Time/Part Time/Περιστασιακή Αναλόγως του Υποψηφίου – Λεμεσός

Οργανισμός αναζητά νέους/ες με άμεση διαθεσιμότητα για να τους εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του με σκοπό την ανάπτυξη και την ανέλιξη τόσο των συνεργατών του όσο και του ίδιου του Οργανισμού. Από τους συνεργάτες μας αναζητούμε πλήρη:
 • Οργάνωση
 • Σωστή Συνεργασία
 • Άμεση Διαθεσιμότητα
 • Σωστές Συνήθειες Δουλειάς
Μας ενδιαφέρει να είσαι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας και να είσαι διαθέσιμος να συνεργαστείς με την ομάδα μας και να αυξήσεις το μερίδιο κερδοφορίας τόσο το δικό σου όσο και του Οργανισμού.
Προϋποθέσεις και Πλεονεκτήματα:
 • Ευέλικτο Ωράριο
 • Θέση Full Time/Part Time/Περιστασιακή Αναλόγως του Υποψηφίου
 • Υψηλές Αμοιβές έως και €1450
 • Παροχή Πιστοποίησης
 • Άμεση Διαθεσιμότητα
 • Ευχέρεια λόγου
 • Επικοινωνία
 • Ευκαιρία Άμεσου ξεκινήματος
Πλήρωση Θέσης με σειρά προτεραιότητας στο newpossision2020@gmail.com
(AD-RR-25/100)