AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Frou Frou: Θέση Εργασίας

Frou Frou: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η Εταιρεία ΑΛΚΗΣ Χ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ζητά για  πρόσληψη προσωπικό για πλήρωση της θέσης ΤΑΜΕΙΑΣ.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Διαχείριση και κλείσιμο ταμείου
 • Ετοιμασία καταθέσεων
 • Καταχώρηση εγγράφων στο λογιστικό σύστημα
 • Επικοινωνία με τράπεζες, τμήμα φορολογίας, τμήμα κοινωνικών ασφαλίσεων κτλ.
 • Άλλες εργασίες λογιστηρίου

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κάτοχος διπλώματος Λογιστικής (LCCI Higher)
 • Καλή γνώση Microsoft Office (Word, Excel, etc.)
 • Τουλάχιστον 3 χρονιά προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια
 • Άτομο δυναμικό, συνεργάσιμο και με ομαδικό πνεύμα
 • Άδεια οδήγησης Ι.Χ.

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Η πιο πάνω θέση προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών με προοπτική 13ου και 14ου μισθού, Ταμείο Προνοίας, Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πολλά άλλα ωφελήματα. Το άτομο που θα επιλεγεί  θα τύχει εκτεταμένης εκπαίδευσης στο αντικείμενο που θα ασχοληθεί.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα πρέπει να αποστέλλονται μέχρι τις 17/07/2020 μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή e–mail στη γραφεία της Εταιρείας Τ.Θ. 15029, 2660
Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία,

Τηλ.22835090, Φαξ.22835950 , email: info@froufrou.com.cy     με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA