AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματειακός Λειτουργός

ΣΠΟΛΜΗΚ: Ζητείται Γραμματειακός Λειτουργός – Λευκωσία

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Γραμματειακού Λειτουργού για τα γραφεία του στη Λευκωσία.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διετούς τουλάχιστο διάρκειας διπλώματος στις γραμματειακές σπουδές ή στο μάρκετινγκ ή στις δημόσιες σχέσεις, με τουλάχιστον 3 χρόνια σχετική πείρα.

Θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική και αγγλική γλώσσα και να είναι καλοί χειριστές προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως MS Office, διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Linkedin,Twitter) κλπ.

Πείρα σε θέματα χειρισμού βάσεων δεδομένων και οργάνωσης εκδηλώσεων θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: Γενικά γραφειακά, λογιστικά καθήκοντα και διεκπεραίωση σχετικής αλληλογραφίας.

Τήρηση αρχείου και μητρώου μελών, διοργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών και διεκπεραίωση αποφάσεων που λαμβάνονται. Οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων.

Θα προσφερθεί μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένη την αίτησή τους μαζί με πλήρες βιογραφικό σημείωμα το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020, στο email admin@spolmik.org. Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον ΣΠΟΛΜΗΚ, τηλ. 22672866.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εχεμύθειας.

Πληροφορίες και Αίτηση

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA