AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

Prospecta Development Ltd: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Πάφος

Η εταιρεία ανάπτυξης γης, Prospecta Development Ltd, με έδρα την Πάφο ζητά να προσλάβει για κάλυψη των αναγκών της:

Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου

Καθήκοντα:

 • Επίβλεψη Εργοταξίου
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Οργάνωση υπεργολάβων
 • Επιμέτρηση ποσοτήτων
 • Έλεγχος ποιότητας και παραλαβή υλικών

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Γνώση Ελληνικής Γλώσσας
 • Γνώσεις AutoCad
 • Μέλος ETEK
 • Πείρα σε εργοτάξιο
 • Εργατικότητα και πνεύμα ομαδικότητας
 • Αδεία οδήγησης
 • Ωράριο : 7:30 – 4:00
 • Πολύ καλές απολαβές
 • Διάρκεια απασχόλησης : Μόνιμη
 • Μόνιμος κάτοικος Κύπρου

Βιογραφικό Σημείωμα να σταλεί στο ΦΑΞ 26-910157 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@prospectadevelopment.com

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν χειρισμού με απόλυτη εχεμύθεια.

Αποστόλου Παύλου 70, 8046 Πάφος, Τηλ.26910313, 80004111