AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Κοινωνικός Λειτουργός

ΚΕΝΘΕΑ: Ζητείται Κοινωνικός Λειτουργός – Λευκωσία

Το ΚΕΝΘΕΑ ζητά να εργοδοτήσει ,  με τη μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών, Κοινωνικό Λειτουργό για τα προληπτικά του προγράμματα.

Ελάχιστα Προσόντα

1.Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας

2.Εγγραφή στο Μητρώο Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών

3.Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

4.Λευκό Ποινικό Μητρώο

5.Πιστοποιητικό- Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα εναντίον Ανηλίκων (Ν.91(Ι)14)

Μεταπτυχιακό σε σχετικό κλάδο με το αντικείμενο θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν και θα ληφθεί  σοβαρά υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστέλλουν βιογραφικό,  επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αντίγραφα των προσόντων τους, πιστοποιητικά ποινικού μητρώου και αρχείου καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα εναντίον Ανηλίκων και δύο συστατικές επιστολές στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@kenthea.org.cy    με τον τίτλο Αίτηση για Θέση Κοινωνικού Λειτουργού μέχρι 13/07/2020.

Αιτητές που δεν τηρούν τα ελάχιστα προσόντα ή δεν προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα απορρίπτονται αμέσως. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο 22-385588.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA