AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Άτομο για Υποδοχή για 2 μήνες

E.Neophytou Trading Co Ltd: Ζητείται Άτομο για Υποδοχή για 2 μήνες – Λευκωσία

Κενή θέση Υποστήριξη Υποδοχής 

Έκτακτο προσωπικό για 2 μήνες

Η εταιρεία E.Neophytou Trading Co Ltd, η μεγαλύτερη εταιρεία ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων στην Κύπρο, ζητά έκτακτο άτομο, για άμεση πρόσληψη, για υποστήριξη της υποδοχής και με τα πιο κάτω βασικά καθήκοντα, στα γραφεία της στην Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου στη Λευκωσία.

Ενδεικτικά Καθήκοντα

 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Διαχείριση διαδικασιών για επισκέπτες
 • Έλεγχος και αρχειοθέτηση τιμολογίων Εταιρείας
 • Διεξαγωγή ελέγχων σε σχέση με συγκεκριμένες διαδικασίες λογιστηρίου
 • Οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα ανατεθούν από προϊσταμένους

Προσόντα

 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση και καλή χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office)

Επιθυμητές Δεξιότητες/Στοιχεία προσωπικότητας 

 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ευγένεια και Μεθοδικότητα
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα, εχεμύθεια, αποτελεσματικότητα

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα(σημειώνοντας τη θέση για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 3 Ιουλίου, 2020.

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

E. Neophytou Trading Co Ltd

Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία

Τηλ.: 22433685 Email: hr@serano.com.cy  με τίτλο:”Υποδοχή – ANERGOSJOBS.COM”

Website: www.serano.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA