AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Εμπορικός Διευθυντής

Όμιλος Συνεργασίας Κυπριακών Υπεραγορών Ο.Σ.Κ.Υ ΛΤΔ: Ζητείται Εμπορικός Διευθυντής – Λευκωσία

Ο Όμιλος Συνεργασίας Κυπριακών Υπεραγορών Ο.Σ.Κ.Υ ΛΤΔ ζητά να προσλάβει άτομο για την θέση Εμπορικού Διευθυντή του Ομίλου.

Vacancy Details/ Λεπτομέρειες Αγγελίας

Καθήκοντα

 • Υπεύθυνος  για τη σωστή και εύρυθμη  λειτουργία του Ομίλου.
 • Σχεδιάζει στρατηγική και θέτει στόχους προς επίτευξη και ανάπτυξη του Ομίλου.
 • Ανάπτυξη εμπορικής πολιτικής των μελών του Ομίλου για την αύξηση των πωλήσεων, των κερδών και των μεριδίων αγοράς.
 • Eπαφές με εμπορικούς συνεργάτες και προμηθευτές για διαπραγμάτευση όρων και στρατηγικών
  συμφωνιών.
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση των τάσεων της αγοράς και του ανταγωνισμού.
 • Εκπόνηση παρουσιάσεων, αναφορών και προτάσεων προς την Διεύθυνση.
 • Παρακολουθεί τις διαδικασίες λειτουργίας του καταστήματος κάθε μέλους ξεχωριστά και εκφέρει απόψεις και
  εισηγήσεις εκεί που απαιτούνται.

Προσόντα Υποψηφίου

 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Marketing.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Τουλάχιστο τριών χρόνων εμπειρία  χρόνων σε αντίστοιχη θέση ή σε παρόμοιο διοικητικό ρόλο.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικό πνεύμα.
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης, ανάλυσης και οργάνωσης.
 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών.
 • Εμπειρία σε σύγχρονες τεχνολογίες και γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Γνώση των επιχειρηματικών διαδικασιών και λειτουργιών (οικονομικά, τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού, προμήθειες, λειτουργίες, κ.λπ.)

Παροχές Εταιρείας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.
 • Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί  με πρόσφατη φωτογραφία, καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά των ακαδημαϊκών τους προσόντων στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

jobs@armenius.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Εκ της Διεύθυνσης

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA