AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

G.A.P. Vassilopoulos: Θέσεις Εργασίας

G.A.P. Vassilopoulos: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Ο Όμιλος G.A.P. Vassilopoulos ιδρύθηκε το 1964 και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία Logistics στην Κύπρο. Σήμερα, το συγκρότημα εργοδοτεί πέραν των 1.200 ατόμων και δραστηριοποιείται μέσω 3.000 γραφείων και συνεργατών σε όλη την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, και το Ισραήλ.

Ο Όμιλος G.A.P. Vassilopoulos μέσω της συνεργασίας του με την UPS, την μεγαλύτερη εταιρεία παράδοσης πακέτων στον κόσμο, ζητά για πρόσληψη οδηγούς για την επαρχία Λευκωσίας για πλήρη απασχόληση.

Καθήκοντα θέσης:

  • Το άτομο θα είναι υπεύθυνο για τη διανομή πακέτων και εγγράφων για ιδρύματα, επιχειρήσεις και ιδιώτες
  • Επίσης, το άτομο θα είναι υπεύθυνο να λαμβάνει έγγραφα και πακέτα από τους πελάτες και στη συνέχεια να παραδίδονται στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για προετοιμασία παράδοσης στον τελικό προορισμό

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Άδεια οδήγησης
  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θεωρείται απαραίτητη

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό στο: Andri.Varnava@gapgroup.com, με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

ή στο φαξ 22424802.