AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Προσωπικό σε Υπεραγορά/ Φρουταρία

Ζητείται Προσωπικό σε Υπεραγορά/ Φρουταρία – Λεμεσός

Υπεραγορά/ Φρουταρία στη Γερμασογεια ζητά Υπάλληλους για πλήρης η μερική απασχόληση.
Ταμείο
Ανεφοδιασμός υπεραγοράς με προϊόντα
Καθαρισμός των ραφιών και του καταστήματος
Απαραίτητα προσόντα:
Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
Οργανωτικός χαρακτήρας και ικανότητα ομαδικής εργασίας
Γνώση αγγλικών
Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Όσοι ενδιαφέρονται να αποστείλουν το βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση perikleouskostas@gmail.com
με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”