AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Handy Spa: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Περιγραφή θέσης

Η Εταιρία βιολογικών καλλυντικών HANDY SPA αναζητά Εκτελεστική/ό Γραμματέα, στη Λευκωσία.

 Καθήκοντα και ευθύνες:

  • Οργάνωση γραφείου.
  • Αλληλογραφία / Emails /τηλέφωνα.
  • Αρχειοθέτηση και ταξινόμηση εγγράφων.
  • Έκδοση τιμολογίων, παραγγελίες και πληρωμές προμηθευτών.

Προσόντα:

  • Άριστη Γνώση Ελληνικών και Αγγλικών.
  • Γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Ευχάριστη προσωπικότητα με καλές επικοινωνιακές ικανότητες.
  • Προσοχή στις λεπτομέρειες.
  • Ικανότητα στο να θέτει προτεραιότητες.
  • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Η θέση είναι για πλήρη ή μερική απασχόληση, με πενθήμερη εργασία.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν  βιογραφικό σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@handyspacyprus.com με την ένδειξη “ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ANERGOSJOBS.COM”.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA