AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Λευκωσίας: 3 Θέσεις Εργασίας

Δήμος Λευκωσίας: 3 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για πλήρωση κενών θέσεων Τεχνικού Μηχανικού (3 θέσεις).
Σχετικές πληροφορίες, λεπτομέρειες για τη μισθοδοτική κλίμακα, τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και είναι δημοσιευμένα στην έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2020.
Περισσότερα εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα τηλέφωνα του Δήμου Λευκωσίας, Γραφείο Προσωπικού, 22797222 / 22797254.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020, ώρα 14:00 στο κιβώτιο προσφορών στο ισόγειο του Δημαρχείου Λευκωσίας, οδός Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία ή μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή.