AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

5Star Renovation: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λευκωσία

Η εταιρεία 5Star Renovation ενδιαφέρεται να προσλάβει πλήρους απασχόλησης Πολιτικό Μηχανικό

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Εμπειρία τουλάχιστο 2 χρόνων
  • Άριστη γνώση MS Office
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Επικοινωνιακή ικανότητα
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρουμε:

  • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Συνεχή εκπαίδευση

Απολαβές:

  • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: 12 Ιουλίου 2020 , ώρα 12:00

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: demetriou.pan@gmail.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 99536061

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA