AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Trust Insurance: Θέση Εργασίας

Trust Insurance: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η Trust International Insurance Company (Cyprus) Ltd στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, ζητά να προσλάβει Senior Accountant για τα Κεντρικά Γραφεία στη Λευκωσία.

Η Trust Insurance Cyprus είναι η πιο ραγδαία αναπτυσσόμενη ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο. Αποτελεί ένα σύγχρονο και δυναμικό Οργανισμό που ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Το όραμα της Εταιρείας “Ηγετική Παρουσία μέσα από καινοτόμες ιδέες και άριστη εξυπηρέτηση” αγκαλιάζεται από τις αξίες της οι οποίες καθορίζονται από ανθρώπους που χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και συνέπεια.

Βραβευμένη Platinum Employer of the Year 2017 & 2020 από το Investors In People, η Trust, κατακτά την πρώτη θέση  ανάμεσα στους  καλύτερους εργοδότες παγκοσμίως. Η μοναδική  εταιρεία που λαμβάνει  τέτοια διάκριση στη Κύπρο και επαναβεβαιώνεται μ΄αυτή.

Η συνεχής διατήρηση των κριτηρίων διάκρισης, μεταφράζεται σε ευκαιρίες καριέρας για όσους επιδιώκουν γρήγορη ανέλιξη και είναι willing  to go the extra mile.

Καθήκοντα

 • Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων
 • Προετοιμασία ταμειακών ροών και προϋπολογισμών
 • Προετοιμασία μισθολογίου και διαχείριση Ταμείου Προνοίας
 • Υποστήριξη στην τήρηση λογιστικών εγγραφών
 • Υποστήριξη διαδικασιών που αφορούν το Τμήμα Λογιστηρίου/ Οικονομικής Διεύθυνσης

Προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου στον Κλάδο Λογιστικής/ Οικονομικών/ Χρηματοοικονομικών
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 χρόνια σε συναφή θέση και ειδικά στην εκτέλεση μισθολογίου
 • Άριστη ικανότητα ανάλυσης, οργάνωσης και επικοινωνίας
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση λογιστικών συστημάτων, MS Office & εφαρμογών Internet
 • Εμπειρία στην Ασφαλιστική Βιομηχανία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Επαγγελματικός τίτλος ACCA, CPA ή ACA (partly or newly qualified) ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Παρακαλώ στείλτε το Βιογραφικό σας σημείωμα στο email

careers@trustcyprusinsurance.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

ή στο φαξ 22050 290.

Σημειώστε την θέση για την οποία υποβάλετε την αίτηση σας. Θα γίνει επιλογή των αιτήσεων και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.  Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA