AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου: Θέση Εργασίας

Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου: Θέση Διοικητικού Λειτουργού – Λευκωσία

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε:
    Νομικά (Construction Law), Πολιτική Μηχανική, Επιμετρήσεις, Οικονομικές Επιστήμες, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Κοινωνικές Επιστήμες με τουλάχιστον επταετή διευθυντική πείρα
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα και πρωτοβουλία
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
  • Επιπρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η προηγούμενη πείρα στη διαχείριση εργασιακών θεμάτων.

Κύρια Καθήκοντα – Ευθύνες

  • Διεύθυνση και Εποπτεία του Προσωπικού.

Απολαβές – Ωφελήματα 

  • Αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι αιτήσεις να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@oseok.org.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” μέχρι 7 Ιουλίου 2020, συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εχεμύθειας.

Συμπληρώστε την Αίτηση

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 22753606, 22753629.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA