AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ: Θέση εργασίας

Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ: Θέση εργασίας – Βασιλικό (επαρχία Λάρνακας)

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ, προκηρύσσει μια (1) θέση Χειριστή Εγκαταστάσεων στο Τμήμα Παραγωγής.

Απαιτήσεις θέσης:

– Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΤΕΙ/ΑΤΙ (κατεύθυνση Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών)

– Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

– Δυνατότητα / ικανότητα εκτέλεσης χειρωνακτικής εργασίας

– Εργασία σε βάρδια, ή/και σε άλλο ευέλικτο ωράριο κατά τη διάρκεια των στάσεων της μονάδας.

Παρακαλούμε όπως, οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο careers@vassiliko.com αναφέροντας στο θέμα τον κωδικό θέσης 331/2020 – anergosjobs.com, μέχρι τις 26 Ιουνίου 2020.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA