AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Τεχνικός

Adams Beach Hotel: Ζητείται Τεχνικός – Αμμόχωστος

Περιγραφή Θέσης

Το Ξενοδοχείο Adams Beach στην Αγία Νάπα ενδιαφέρεται να προσλάβει Τεχνικό πλήρους απασχόλησης

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Εμπειρία 2 ετών
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρουμε:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης

Απολαβές:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών
 • 13ος μισθός
 • Ταμείο Προνοίας / Κοινωνική Ασφάλιση

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2020

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: hrm@adams.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 23840009

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA