Ζητείται άντρας για τη θέση του εγκαταστάτη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.
2 Θέσεις: 1 για Λεμεσό και 1 για Λάρνακα
Ο επιτυχών θα τύχει σχετικής εκπαίδευσης.
Μισθός 900 ευρώ.
Ελληνικά απαραίτητα. Άδεια οδηγού απαραίτητη.

Tηλέφωνο Επικοινωνίας: 99630694

Email Address: n.fournaris@cytanet.com.cy