AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται 3 Σχολικοί Βοηθοί Νηπιαγωγείου

Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού: Ζητούνται 3 Σχολικοί Βοηθοί Νηπιαγωγείου – Λεμεσός

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση  τριών (3) κενών θέσεων  Σχολικών Βοηθών Νηπιαγωγείου για τις ανάγκες των Σχολείων της.

Η θέση είναι Μισθολογικής Κλίμακας Ε2 με αρχικό ακάθαρτο μισθό €847,15.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
  2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
  3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια και αξιοπιστία

Κατά την πρόσληψη, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει απαραίτητα να είναι σε θέση να προσκομίσει:

  1. Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας από Κυβερνητικό Γιατρό
  2. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου
  3. Πιστοποιητικό Μη περίληψης προσώπου στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα σε βάρος παιδιών

Τα καθήκοντα που θα εκτελούν τα άτομα που θα προσληφθούν, είναι αυτά που προβλέπονται στα  Σχέδια Υπηρεσίας της θέσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Ειδικό Έντυπο Αίτησης από την ιστοσελίδα της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού (http://www.eforialemesou.org.cy) ή από το πιο κάτω link

– Έντυπο αίτησης για διορισμό στη θέση Σχολικών Βοηθών Νηπιαγωγείου

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις  θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως στα Γραφεία της Εφορείας Ελληνικών  Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού, μέχρι τις 17/06/2020 και ώρα 12μ.μ., σε κλειστό φάκελο με την υποσημείωση <<Θέση Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου>>.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 25692000 μεταξύ των ωρών 8.00π.μ. – 2.30μ.μ.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA