AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Τεχνικός Επιδιορθώσεων Οικιακών Συσκευών (μισθός €1.200)

Fournaris JNF Ltd: Ζητείται Τεχνικός Επιδιορθώσεων Οικιακών Συσκευών – Λάρνακα

Ζητείται Τεχνικός Επιδιορθώσεων Οικιακών Συσκευών με τουλάχιστον ένα χρόνο πείρα.

Μισθός 1.200 ευρω.

Πολύ καλές προοπτικές ανέλιξης.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 99630694 

Email Address: n.fournaris@cytanet.com.cy