AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών: Θέση Εργασίας

Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών επιθυμεί να προσλάβει για μερική ή πλήρη απασχόληση Κοινωνικό/ή συνοδό για άτομα με οπτική και οπτικοακουστική αναπηρία στη Λεμεσό.

Ανάμεσα στα απαιτούμενα προσόντα περιλαμβάνονται:

  • Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Άδεια οδήγησης.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία.
  • Ευαισθητοποιημένη προσέγγιση προς τα άτομα με οπτική και οπτικοακουστική αναπηρία
  • Ικανότητες επικοινωνίας, συνηγορίας, στήριξης, παρακίνησης, έμπνευσης και ενδυνάμωσης ατόμων με οπτική και οπτικοακουστική αναπηρία.
  • Βασικές γνώσεις της νοηματικής γλώσσας.

Θα μεταφέρει/συνοδεύει με ασφάλεια άτομα με οπτική και οπτικο-ακουστική αναπηρία σε υπηρεσίες υγείας, κρατικές υπηρεσίες, τραπεζικούς οργανισμούς, κοινωνικές υπηρεσίες, οργανώσεις, ιδρύματα, κέντρα κατάρτισης και άλλους χώρους.

Προσφέρεται ικανοποιητικός μισθός.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν ιδιόχειρες αιτήσεις, επισυνάπτοντας οποιαδήποτε πιστοποιητικά, που φανερώνουν τα προσόντα τους, μέχρι και τις 29 Ιουνίου 2020 στη διεύθυνση:

Γενικό Γραμματέα ΠΟΤ
Τ.Θ. 23511
1684 Λευκωσία.
E-mail: pot@logos.cy.net  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όσοι επιθυμούν μπορούν να παραδώσουν την αίτησή τους προσωπικά στα γραφεία της ΠΟΤ, που βρίσκονται στη Σχολή Τυφλών στη Λευκωσία (1ος Όροφος).

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA