AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ανδρέας Ψάλτης & Υιοί Λτδ: Θέση Εργασίας

Ανδρέας Ψάλτης & Υιοί Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η εταιρεία Ανδρέας Ψάλτης & Υιοί Λτδ με τεράστια εμπειρία στον τομέα εμπορίας και πώλησης ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει Λειτουργό Αγορών για το Τμήμα Αγορών στα γραφεία της στη Λευκωσία.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εφοδιαστικής αλυσίδας/Logistics, Μαθηματικών/Στατιστικής ή άλλο συναφή κλάδο.
 • Διετή τουλάχιστον εμπειρία σε παρόμοια θέση.
 • Αντίληψη των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Γνώση σε θέματα διαχείρισης προγραμμάτων εφοδιαστικής αλυσίδας (ERP/SCM/ΜRP/DRP).
 • Ικανότητα αποτελεσματικής ανάλυσης δεδομένων και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών σε περιβάλλον MS Office (MS Excel Advanced).
 • Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Δημιουργικότητα, πρωτοβουλία, ενδιαφέρον για προσωπική επιμόρφωση και ανάπτυξη.
 • Ομαδικό πνεύμα με υψηλό αίσθημα ευθύνης, επικοινωνία και ευπροσάρμοστος χαρακτήρας.

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Ανάλυση των ιστορικών στοιχείων πωλήσεων της εταιρείας και προετοιμασία προβλέψεων.
 • Αξιολόγηση πρόβλεψης πωλήσεων και αναπροσαρμογή.
 • Υπολογίζει και καθορίζει σημαντικές παραμέτρους στη Διαχείριση Αποθεμάτων.
 • Προγραμματισμός Αγορών προς έλεγχο και υλοποίηση.
 • Ενημέρωση ERP σε όλο τον κύκλο αγορών. Επικοινωνία με προμηθευτές και συνεργάτες.
 • Ανάλυση αναγκών αγορών σε συνεργασία με άλλα τμήματα και ανάληψη απαιτούμενων ενεργειών.
 • Παρακολούθηση τάσεων αγοράς και ενημέρωση διεύθυνσης.
 • Άλλα συναφή καθήκοντα, όπως αυτά ζητηθούν από τη διεύθυνση.

Άλλες πληροφορίες:

 • Ωράριο εργασίας μεταξύ των ωρών 08:00 και 17:30, Δευτέρα με Παρασκευή.
 • Προσφέρεται πακέτο απολαβών σύμφωνα με τα προσόντα και εμπειρία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση h.tapakis@psaltis.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” μέχρι τις 22 Ιουνίου 2020 αναφέροντας τον κωδικό ΤΑ06/20. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης και βάσει των εταιρικών κανονισμών για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA