AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος Λογιστηρίου

D&A Charalambous Fresh & Frozen Foods Ltd: Ζητείται Υπεύθυνος Λογιστηρίου – Πάφος

Η εταιρεία D&A Charalambous Fresh & Frozen Foods Ltd ζητά για άμεση πρόσληψη άτομο για τη θέση του/της Υπεύθυνου/ης Λογιστηρίου, για πλήρη απασχόληση στην Πάφο. Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπάγεται στο Τμήμα Λογιστηρίου της Εταιρείας και θα παρέχει υποστήριξη στην διεκπεραίωση των εργασιών του τμήματος.

Βασικά Καθήκοντα:

 • Ετοιμασία πληρωμών προμηθευτών / πιστωτών.
 • Ετοιμασία συμφιλιώσεων (reconciliations) διαφόρων λογαριασμών.
 • Επικοινωνία με τράπεζες και καταχώρηση των σχετικών λογιστικών εγγραφών αναφορικά με τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας.
 • Καταχώρηση εξόδων.
 • Καταχώριση και έλεγχος λογιστικών εγγραφών.
 • Ετοιμασία αναλύσεων διαφόρων λογαριασμών.
 • Αρχειοθέτηση. 
 • Διεκπεραίωση άλλων σχετικών υποστηρικτικών εργασιών του τμήματος.
 • Διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών Λογιστηρίου.
 • Ευθύνη σωστής και ολοκληρωμένης καταχώρησης των συναλλαγών.
 • Ετοιμασία και συμφιλίωση λογιστικών καταστάσεων.
 • Ετοιμασία και συμφιλίωση Φ.Π.Α.
 • Καταχώρηση και συμφιλίωση αποθεμάτων.
 • Ετοιμασία μισθολογίου και ετοιμασία καταστάσεων κοινωνικών Ασφαλίσεων κλπ.
 • Προετοιμασία των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης.
 • Διατήρηση του αρχείου της εταιρείας.
 • Διαχείριση λογιστικού συστήματος.
 • Δημιουργία αναφορών/ reports για τους λογαριασμούς της εταιρείας.
 • Ετοιμασία οικονομικών εκθέσεων (εκθέσεις ταμειακών ροών, τραπεζικοί ισολογισμοί, δηλώσεις πιστωτών και χρεωστών).

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Κάτοχος Πανεπιστημιακού Τίτλου (Πτυχίο) στον κλάδο Λογιστικής, Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Εργασιακή πείρα τουλάχιστον 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση.
 • Δίπλωμα LCCI Higher στη Λογιστική.
 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης Μέσης Εκπαίδευσης.
 • Άριστη γνώση MS Office (Excel, Word, Outlook κτλ.)
 • Καλή Γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
 • Ακρίβεια και προσοχή στην λεπτομέρεια.
 • Ανεπτυγμένες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση και με αυστηρά χρονοδιαγράμματα.
 • Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτή και προφορική επικοινωνία).
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, Υπευθυνότητα, Επαγγελματισμός, Εχεμύθεια.
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.
 • Γνώση του λογιστικού προγράμματος “ALTEC-XLINE” / “E-SOFT” θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν και πλεονέκτημα ως προς τα κριτήρια πρόσληψης του υποψηφίου, χωρίς ωστόσο να αποτελεί απαιτούμενο προσόν.

Ωράριο εργασίας:

Δευτέρα – Παρασκευή: 08:00 – 17:00

 

Απολαβές και Ωφελήματα:

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο: accounts@dacfoods.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στο  99094727.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA