AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ιούνιος 2020 – Υψηλά Αμειβόμενη Θέση

Ιούνιος 2020 – Λευκωσία- Υψηλά Αμειβόμενη Θέση- Μόνιμη Στελέχωση Τμήματος Πελατοκεντρικής Προσέγγισης –- Με η χωρίς Προϋπηρεσία

1.  Προσφορές του Οργανισμού στους Υποψηφίους:

1.1 Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, οι υποψήφιοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους.

1.2 Τίτλοι Σπουδών ΔΕΝ απαιτούνται

1.3 Παρέχετε υψηλός προϋπολογισμός αμοιβών

 

2.  Απαραίτητα Προσόντα:

2.1 Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.

2.3 Άριστη γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

2.4 Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 

3.  Σημειώσεις:

3.1 Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμοι για μια πρώτη συνάντηση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

3.2 Οι κενές θέσεις που αναγράφονται αφορούν τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στην Λευκωσία

3.3  Η θέση αφορά άτομα τα οποία διαμένουν στην Κύπρο

3.4 Βιογραφικά θα γίνονται δεκτά μέχρι 13 Ιουνίου 2020, ώρα 12:00

3.5 Βιογραφικά λαμβάνονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση: Info.organizationcy@gmail.com

Υπογραμμίζεται ότι προτεραιότητα θα υπάρχει ανάλογα με την ημερομηνία αποστολής της Αίτησης ή του Βιογραφικού λόγω  προβλεπόμενου αυξημένου όγκου αιτήσεων.

(AD-PP-17)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA