AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διευθυντής Αλυσίδας Φαρμακείων

Kyprianides & Associates Ltd: Ζητείται Διευθυντής Αλυσίδας Φαρμακείων – Παγκύπρια

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

Πελάτης μας, ιδιοκτήτης φαρμακείων σε όλη την Κύπρο , μας έχει αναθέσει την αξιολόγηση και επιλογή του ατόμου που θα πληρώσει την κενωθείσα θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ.

ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Οι αιτητές πρέπει να κατέχουν πέραν των ακαδημαϊκών προσόντων και εμπειριών που περιγράφουμε , τα ακόλουθα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά:

  • Να λειτουργούν με ευχέρεια ως μέλη μιας δυναμικής και ευέλικτης ομάδας και να αποδίδουν αποτελεσματικά σε συνθήκες πίεσης που απορρέει από τον όγκο και την πολυπλοκότητα της εργασίας
  • Να καθοδηγούνται από πελατοκεντρική προσέγγιση
  • Να προσαρμόζονται με ευκολία σε ραγδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες.
  • Να διαθέτουν εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες και δεξιότητες επικοινωνίας
  • Να επιδεικνύουν πρωτοβουλία και αυτοπειθαρχία υψηλού βαθμού
  • Να κατέχουν άριστα τόσο την Ελληνική όσο και την Αγγλική γλώσσα.
  • Να έχουν πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων παρακολούθησης απόδοσης και διαχείρισης πελατών.

ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Παραθέτουμε πιο κάτω τα ελάχιστα ακαδημαϊκά προσόντα και εμπειρία που απαιτούνται:

  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα σε θέματα Business, Finance, Health Management, Supply Chain Management, Marketing  ή συναφή κλάδο και σημαντική εμπειρία (τουλάχιστο 5 χρόνια) σε διευθυντική θέση.
  • Προηγούμενη πείρα στον τομέα της διάθεσης φαρμάκων  θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

ΟΙ ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Στον αιτητή που θα επιλεγεί προσφέρεται εξαιρετική δέσμη απολαβών και ωφελημάτων η οποία θα εξαρτηθεί από τα προσόντα και την εμπειρία του.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από βιογραφικά σημειώματα και αντίγραφα των ακαδημαϊκών προσόντων και να αποσταλούν με τη σήμανση: ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

με email στο hr@kyprianides.com    με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

ή με fax στο 22 756595

το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA