AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ: Θέσεις Εργασίας

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία
1.  MARKETING ASSISTANT (ΒΟΗΘΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ)

Η Εταιρεία ΑΛΚΗΣ Χ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ζητά για άμεση πρόσληψη προσωπικό για πλήρωση της θέσης MARKETING ASSISTANT (Bοηθός Eμπορίας) για να αναλάβει συγκεκριμένα καθήκοντα στο Τμήμα Marketing. 

Εξαιρετική ευκαιρία για υποψήφια άτομα, δυναμικά και φιλόδοξα, επαγγελματίες, για να πληρώσουν τη σημαντική αυτή θέση.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Οργάνωση των προωθητικών ενεργειών και επικοινωνία του πλάνου στους πελάτες.
 • Έλεγχος αποθεμάτων και παραγγελία προωθητικών υλικών (POS,shelf talkerwobbler etc.)
 • Προετοιμασία αξιολογήσεων προωθητικών ενεργειών
 • Έλεγχος τιμολογίων προωθητικών ενεργειών

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή Κολεγίου και να κατέχουν δίπλωμα στον τομέα Marketing ή
  άλλο συναφή κλάδο.
 • Γνώστες της Κυπριακής αγοράς
 • Εμπειρία σε εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών Microsoft Office (WordExceletc).
 • Πολύ καλά προσόντα σε θέματα επικοινωνίας, οργάνωσης, παρουσίασης καθώς και θέληση επιτυχίας
 • Άτομο συνεργάσιμο με δυναμικό χαρακτήρα.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Η πιο πάνω θέση προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών με προοπτική 13ου και 14ου μισθού, Ταμείο
Προνοίας, Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πολλά άλλα ωφελήματα. Το άτομο που θα
επιλεγεί  θα τύχει εκτεταμένης εκπαίδευσης στο αντικείμενο που θα ασχοληθεί.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα πρέπει να αποστέλλονται μέχρι τις 12/06/2020 μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή email στη γραφεία της Εταιρείας Τ.Θ. 15029, 2660 Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία, Τηλ.22835090, Φαξ.22835950emailinfo@froufrou.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

2.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (MARKETING OFFICER)

Εξαιρετική ευκαιρία για υποψήφια άτομα, δυναμικά και φιλόδοξα, επαγγελματίες, για να πληρώσουν τη σημαντική αυτή θέση.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Εμπορικά και προωθητικά καθήκοντα.
 • Ετοιμασία, εφαρμογή και έλεγχος προωθητικών ενεργειών
 • Ετοιμασία και έλεγχος προωθητικών κονδυλίων
 • Διεκπεραίωση έρευνας καταναλωτών, αγοράς, ανταγωνισμού και εμπορίου
 • Aξιολόγηση της απόδοσης του προϋπολογισμού

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή Κολεγίου και να κατέχουν δίπλωμα στον τομέα Marketing ή
  άλλο συναφή κλάδο.
 • Γνώστες της Κυπριακής αγοράς
 • Εμπειρία σε εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών Microsoft Office (WordExceletc).
 • Πολύ καλά προσόντα σε θέματα επικοινωνίας, οργάνωσης, παρουσίασης καθώς και
  θέληση επιτυχίας
 • Άτομο συνεργάσιμο με δυναμικό χαρακτήρα.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Η πιο πάνω θέση προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών με προοπτική 13ου και 14ου μισθού, Ταμείο
Προνοίας, Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πολλά άλλα ωφελήματα. Το άτομο που θα
επιλεγεί  θα τύχει εκτεταμένης εκπαίδευσης στο αντικείμενο που θα ασχοληθεί.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα πρέπει να αποστέλλονται μέχρι τις 12/06/2020 μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή email στη γραφεία της Εταιρείας Τ.Θ. 15029, 2660 Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία, Τηλ.22835090, Φαξ.22835950emailinfo@froufrou.com.cy   με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA