AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συνεντεύξεις Για Θέσεις Συνεργασίας

Συνεντεύξεις Για Θέσεις Συνεργασίας – Λεμεσός και Πάφος

Tο διοικητικό τμήμα μας ανακοινώνει ότι με το πέρας της εβδομάδας που διανύουμε θα λειτουργήσει με κάποιες αρχικές συνεντεύξεις για θέσεις συνεργασίας.

Χρειαζόμαστε:

·         Ικανότητα επικοινωνίας.

·         Εμπειρία διαχείρισης.

·         Καλή χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

·         Προσοχή στη λεπτομέρεια.

·         Οργανωτικές ικανότητες.

·         Ομαδικότητα και διάθεση συνεργασίας με την υπόλοιπη ομάδα.

Παρακαλώ προωθήστε το πρόσφατο βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.receptiongroup@gmail.com και η γραμματεία θα επικοινωνήσει μαζί σας για τις πρώτες λεπτομέρειες.

(AD-RR-19)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA