AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Οδηγοί για συλλογή και μεταφορά Ιατρικών αποβλήτων

S.G. Medwaste treatment: Ζητούνται Οδηγοί για συλλογή και μεταφορά Ιατρικών αποβλήτων – Λευκωσία

Η εταιρεία S.G. Medwaste Treatment η οποία εδρεύει στην Βιομηχανική Τσερίου,
έχει ως δράση της την συλλογή Ιατρικών Αποβλήτων.  Ζητούνται οδηγοί, ηλικίας 25 ετών και άνω,
για συλλογή και μεταφορά Ιατρικών αποβλήτων.

Απαιτούμενα προσόντα:

  •  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
  •  Ακεραιότητα χαρακτήρα, συνέπεια και
    υπευθυνότητα
  •  Δυναμικός με ομαδικό πνεύμα

Καθήκοντα:

  •  Συλλογή και Μεταφορά Ιατρικών αποβλήτων
  •  Παραλαβή / φόρτωση / εκφόρτωση
  •  Γενικές εργασίες αποθήκης

Επιπρόσθετα προσόντα:

  •  Κάτοχος επαγγελματικής άδειας ADR
  •  Προηγούμενη πείρα

Email Address: elisavet@medwastecy.com

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24400546