AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ): Θέση Εργασίας

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ): Θέση Εργασίας – Αμμόχωστος

Τo Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ), ζητά να προσλάβει Λειτουργό για το γραφείο του, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

Καθήκοντα

Τα κύρια καθήκοντα του Λειτουργού μεταξύ άλλων είναι να:

 • Παρέχει υποστήριξη για τον προγραμματισμό, οργάνωση, συντονισμό και διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου
 • Συμβάλλει στην ετοιμασία και υλοποίηση της στρατηγικής του ΕΒΕΑ
 • Αναλαμβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων, συνεδρίων και άλλων επαγγελματικών σεμιναρίων
 • Διαχειρίζεται την Ιστοσελίδα και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) του Επιμελητηρίου
 • Αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει οποιεσδήποτε ενέργειες σχετίζονται με την σωστή οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του γραφείου
 • Διατηρεί τακτική επαφή με τα μέλη του ΕΒΕΑ
 • Πραγματοποιεί επισκέψεις στους χώρους εργασίας των μελών του Επιμελητηρίου, για μελέτη θεμάτων και αντιμετώπιση προβλημάτων τους
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα ακόλουθα θέματα: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Marketing, Computer Science
 • Εμπειρία σε εργασία συναφή με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση και διαχείριση Ιστοσελίδας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Οργανωτικές και Διοικητικές ικανότητες
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια οδηγού

Υποβολή βιογραφικού σημειώματος μέχρι τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο soteris@famagustachamber.org.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν για συνέντευξη μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA