AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Eveningfall Investments Ltd: Ζητείται Γραμματέας – Λάρνακα

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Διετής, τουλάχιστον, εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση ή σε οργάνωση γραφείου / PA.
 • Άπταιστη γνώση και χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).
 • Πολύ καλή γνώση και χρήση Η/Υ.
 • Άριστη γνώση Microsoft Office – word, excel, power point, outlook, social media correspondence.
 • Αξιοπιστία, εχεμύθεια.
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ευχέρεια σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Πείρα στη χρήση λογισμικών προγραμμάτων λογιστηρίου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες, δυνατότητα συντονισμού γραφείου.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων.
 • Συνεργασία και ομαδικότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια.
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα να εργάζεται υπό πίεση και σε αυστηρές προθεσμίες, προσοχή στην λεπτομέρεια.

Καθήκοντα:

 • Οργάνωση γραφείου και εκτέλεση καθηκόντων προγραμματισμού (διαχείριση, διαδικαστικά, συστήματα, αρχειοθέτηση).
 • Διαχείριση της ημερήσιας/εβδομαδιαίας/μηνιαίας διάταξης και διοργάνωση συναντήσεων, συνεδριάσεων, εκδηλώσεων εντός και εκτός .
 • Διαχείριση, συνεργασία και επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες, σε Κύπρο και εξωτερικό.
 • Σύνταξη κειμένων, ετοιμασία αλληλογραφίας, υπομνημάτων και εκθέσεων, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων.
 • Αρχειοθέτηση και ενημέρωση στοιχείων, φακέλων προσωπικού, πελατών, προμηθευτών και εξωτερικών συνεργατών.
 • Υποστήριξη και διευκόλυνση στην ολοκλήρωση τακτικών εκθέσεων.
 • Ανάπτυξη, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος αρχειοθέτησης.
 • Υπευθυνότητα για συντήρηση και καθαριότητα χώρων.
 • Έλεγχος, προετοιμασία και υποβολή παραγγελιών και παρακολούθηση μέχρι την παραλαβή τους.
 • Διατήρηση αγορών ειδών γραφείου και οτιδήποτε άλλο ανατεθεί.
 • Διεκπεραίωση ταξιδιωτικών ρυθμίσεων.
 • Ανάληψη καθηκόντων υποδοχής.
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου της επιχείρησης.
 • Τιμολόγηση πελατών και συνεργασία με λογιστήριο.
 • Κράτηση και διεκπεραίωση βασικών λογιστικών λογαριασμών και προϋπολογισμών.
 • Διαχείριση διαφόρων θεμάτων ταυτόχρονα – multitasking.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Για τη θέση προσφέρονται:

 • Φιλόξενο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών / 13ος μισθός/ Κοινωνική ασφάλιση
 • Δωρεάν γεύμα εν ώρα εργασίας, υπόκειται στην πολιτική της εταιρείας

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Αποστολή αιτήσεως: επισύναψη πρόσφατου Βιογραφικού Σημειώματος και σχετικών πιστοποιητικών/βεβαιώσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: career@edenresort.com.cy με τίτλο:”Γραμματέας – ANERGOSJOBS.COM”

Eveningfall Investments Ltd, Λεωφ. Αμμοχώστου αρ.38, 7562 Τερσεφάνου, Λάρνακα.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA