AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

Emblem Investments Ltd: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λεμεσός

Η  Εταιρεία ΕMBLEM INVESTMENTS LTD με έδρα την Λεμεσό, ενδιαφέρεται να προσλάβει ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ για επίβλεψη και οργάνωση εργοταξίου.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού.
  • Οργανωτική Ικανότητα, Υπευθυνότητα και πρωτοβουλία.
  • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
  • Τουλάχιστον 1 χρόνο εμπειρίας σε παρόμοια θέση.

Καθήκοντα:

  • Επίβλεψη και Συντονισμός Εργοταξίου.
  • Προγραμματισμός Έργου.
  • Έλεγχος ποιότητας και παραλαβής υλικών.
  • Ασφάλεια και υγεία εντός εργοταξίου.

Προσφέρονται:

  • Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: administration@embleminvestments.co.uk με θέμα: “ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ANERGOSJOBS.COM”

.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA