AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου: Θέση Νηπιαγωγού

Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου: Θέση Νηπιαγωγού – Λευκωσία

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση (1) νέας θέσης Νηπιαγωγού με σύμβαση στο   Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, τα οποία στεγάζονται στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μιλούν την Ελληνική ως πρώτη τους γλώσσα.

Περισσότερα εδώ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Κατηγορία                   :           Σύμβαση

Απολαβές*                  :           €1055,32

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με ΦΑΞ  στον αριθμό: 22895393

ή με email: nursery@ucy.ac.cy

Η επιστολή μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν με κάποιο από τους πιο πάνω τρόπους μέχρι την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020.

Περισσότερα εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA