AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Προτεραιότητα σε Ανέργους

Προτεραιότητα σε Ανέργους – Πρακτικό Τμήμα Υποστήριξης Πελατών – Λήξη Θέσης 17 Ιουνίου – Υψηλά Αμειβόμενο Τμήμα  – Λευκωσία

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Να παρακολουθεί τις πωλήσεις του Οργανισμού και να θέτει στόχους στα τμήματα του
 • Άριστες ικανότητες στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Συντονισμός των ατόμων στο τμήμα που θα είναι υπέυθυνος/η
 • Υπεύθυνος/η για τις πτυχές διοίκησης ενός Οργανισμού
 • Να φροντίζει για την παραγωγική και σωστή καθημερινή λειτουργία του Οργανισμού
 • Αύξηση πελατολογίου και σωστή εξυπηρέτηση σε υφιστάμενο πελατολόγιο

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Nα έχει ευχάριστη προσωπικότητα
 • Nα μπορεί να δουλεύει σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς
 • Να είναι επικοινωνιακό άτομο
 • Να έχει θέληση
 • Να προσαρμόζεται εύκολα
 • Να μαθαίνει γρήγορα
 • Να έχει κοινή λογική
 • Να έχει άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής (απλή επικοινωνία)

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Πολύ ελκυστικό, ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών από τα καλύτερα της αγοράς.
 • Μόνιμη και ολόχρονη απασχόληση.
 • Προοπτική ανέλιξης και συνεχής εκπαίδευση, σε όλους τους τομείς.
 • Φιλικό, ομαδικό, οικογενειακό περιβάλλον.
 • Ευκαιρία να ενταχθεί σε μια επιχείρηση που έχει πιστοποιηθεί και βραβευτεί στον τομέα της.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Λόγο του μεγάλου αριθμού βιογραφικών που λαμβάνονται, μόνο οι επιτυχείς υποψήφιοι θα ενημερώνονται. ( Απαραίτητη η διαμονή στην Λευκωσία)

Όσοι ενδιαφέρονται για την πιο πάνω θέση, μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο email  hr.cyadvagency@gmail.com  αναφέροντας την εν λόγω θέση στο θέμα του email.

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε  από εσάς σ’ αυτό το στάδιο,  θα χρησιμοποιούνται για το σκοπό της επεξεργασίας της αίτησής σας για τη θέση για την οποία υποβάλλατε αίτηση και για την επικοινωνία μαζί σας σε σχέση με οποιεσδήποτε απαραίτητες συνεντεύξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση που η αίτησή σας δεν είναι επιτυχής, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 7 μήνες, με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τυχόν μελλοντικές κενές θέσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των 7 μηνών. Μετά την παρέλευση της περιόδου των 7 μηνών, θα διαγράψουμε με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν σε οποιαδήποτε στιγμή αλλάξετε γνώμη και θέλετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς που εξηγούνται παραπάνω, ενημερώστε μας και θα διαγράψουμε όλα τα δεδομένα σας. Ωστόσο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σε περίπτωση που επιλέξετε να μας ενημερώσετε να διακόψουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας κατά την αξιολόγηση της αίτησής σας, δεν θα είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε περαιτέρω την αίτηση σας για σκοπούς πρόσληψης.

(AD-PP-15)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA