AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου: 7 Θέσεις Εργασίας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου: 7 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2018, ανακοινώνει ότι έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2020, προκήρυξη για πλήρωση των πιο κάτω μόνιμων θέσεων:

Περισσότερες Πληροφορίες και έντυπα εδώ

Αρ. Γνωστοποίησης Αρ. Θέσεων Θέση Κλίμακα
1/2020 1 (μία) Μηχανικός Ενέργειας (απαιτούμενο προσόν μηχανικής Μηχανολογία) Α9-Α11-Α12
(Συνδυασμένες Κλίμακες)
2/2020 2 (δύο) Μηχανικός Ενέργειας (απαιτούμενο προσόν μηχανικής Ηλεκτρολογία) Α9-Α11-Α12
(Συνδυασμένες Κλίμακες)
3/2020 1 (μία) Εσωτερικός Ελεγκτής Α9-Α11-Α12
(Συνδυασμένες Κλίμακες)
4/2020 2 (δύο) Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Α2,Α5 και Α7 (ιι) Συνδυασμένες Κλίμακες)
5/2020 1 (μία) Λειτουργός Διοίκησης Α8-Α10-Α11
(Συνδυασμένες Κλίμακες)
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προκηρύξεις των πιο πάνω θέσεων, τα Σχέδια Υπηρεσίας, το Έντυπο Αίτησης που πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι,   αποτείνεστε στην  ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ www.cera.org.cy ή στα Γραφεία της ΡΑΕΚ Αγίας Παρασκευής 20, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλέφωνο 22666363 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση regulator.cy@cera.org.cy.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA