AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός

Mekel Ltd: Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός – Λεμεσός

Η εταιρεία MEKEL LTD ενδιαφέρεται να προσλάβει ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ  πλήρους απασχόλησης

Καθήκοντα

 • Σχεδιασμός σε λογισμικό (AutoCad)
 • Προετοιμασία Προσφορών
 • Παραγγελίες
 • Ζήτηση εξοπλισμού
 • Τήρηση Διαδικασιών εταιρείας και Χρονοδιαγραμμάτων
 • Επισκέψεις σε εργοτάξια 
 • Τεχνικές περιγραφές και εκθέσεις 
 • Αλληλογραφία εργοταξίου

Προσόντα:

 • Άριστη Γνώση και Χρήση Ελληνικών και Αγγλικών (Γραπτή και Προφορική)
 • Άριστη γνώση και Χρήση του προγράμματος AutoCad
 • Άριστη γνώση και εμπειρία στα Λογισμικά Προγράμματα Microsoft (Outlook-Word-Excel-Access-Power Point)
 • Εμπειρία σε σχεδιασμό και κατασκευή βιομηχανικών έργων υποδομής 
 • Εμπειρία σε έργα επεξεργασίας νερού, λυμάτων, αποβλήτων

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: admin@mekel.com.cy 

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 25736111