AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται άτομο για Γραμματειακά

Insurance Ideal: Ζητείται άτομο για Γραμματειακά – Λευκωσία

Ζητείται: Άτομο με Στόχους,Επιμονή & Υπομονή,πειθαρχημένο άτομο ενθουσιώδες και Επικοινωνιακό, εχέμυθο με όρεξη κ όραμα που διακρίνεται από τυπικότητα και προγραμματισμό και ενδιαφέρεται να στηρίξει/να ανελίξει την φιλοσοφία το όραμα και να προσδιορίσει το μέλλον του γραφείου που θα εκπροσωπεί σε περιβάλλον πωλήσεων.

Απαιτούμενα προσόντα :Δίπλωμα στα γραμματειακά είτε εμπειρία στο office administration και σε ανάλογες θέσεις eg.sales promotion /communication or marketing. Γνώστης Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας τόσο σε προφορικό αλλά και σε γραπτό λόγο. Γνωστής Microsoft office, excell, word, power point, photoshop.

Εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες Πολύ καλές ικανότητες διοίκησης και οργάνωσης Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα καθώς και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Απολαβές και ωφελήματα αναλόγως προσόντων. Δυνατότητα ετήσιου bonus επίτευξης στόχων Δυνατότητα συμμετοχής σε επαγγελματικά συνέδρια, εκπαίδευσης αλλά και επιμόρφωσης.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@insuranceideal.com.cy

με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA